Vírská přehrada a Švařec 2011

foto Vír , Švařec 2011


Sobota, 18.6.2011

Máme mezi sebou i odborníky přes vodu, kteří nám vymysleli výlet 50 km od domova. Není to daleko, proto se tam vydali někteří z nás i na kolech. Těmi hlavními organizátory byli Miloš Růžička a Petr Hajdamach.
V 11 hodin jsme měli sraz na hrázi Vírské přehrady a když jsme se náležitě pokochali okolím, sjeli jsme několik kilometrů po proudu do obce Švařec, kde je úpravna pitné vody pro Brno a okolí. Tady jsme měli domluvenou prohlídku s odborným výkladem a shlédli jsme také film, abychom neumřeli hloupí.
Poté jsme se rozešli po skupinkách, někdo se vracel na kole, někdo zajel na oběd do hospody, někteří jeli přímo domů.
Rozlučka netrvala ale dlouho, večer v sedm jsme se sešli v Ráječku na pěkném posezení a zhodnocení naší akce.Údaje pro připomenutí:
Vírská údolní nádrž přehradila svojí mohutnou hrází tok řeky Svratky v jednom z nejužších míst údolí, a obě její krajní stěny jsou pevně ukotveny ve skalních stěnách. Se stavbou se započalo roku 1947 a roku 1958 byla uvedena do plného chodu. Vystavěním její 78 metrů vysoké hráze vzniklo jezero o maximální rozloze 223,5 ha, které bohužel ve svých vodách skrylo vesnice Chudobín u Dalečína a část Korouhvice.

Pitnou vodou je díky Vírské přehradě zásobováno Novoměstsko, Bystřicko a část Žďárska, v poslední době i Brno. Bohužel díky tomu je tato krásná lokalita nepřístupná rekreaci i rybolovu a pro její okolí platí vyhláška I. pásma hygienické ochrany. Nicméně po levém břehu byla vybudována asfaltová cesta, která slouží jako cyklistická stezka do Dalečína (podzimní fotografie). V souvislosti s otevřením stezky nelze také nezmínit projekt vodohospodářské naučné stezky.

K Vírské přehradě patří malá hydroelektrárna se dvěma turbínami a stanice pro úpravu tzv. „surové vody“ na vodu pitnou. Průměrná výroba pitné vody se pohybuje kolem 50–60 litrů za sekundu, maximální dosahuje až k 200 litrům za sekundu. Vodárenský areál je tudíž při normálním denním provozu schopen dodat přes 5000 metrů krychlových pitné vody.

Na jižním konci obce byla také roku 1954 postavena přehradní nádrž Vír II, která zachycuje kolísání vodní hladiny při plném provozu hlavní hydroelektrárny. Sama má svoji menší hydroelektrárnu, umístěnou na protější straně kopce a spojenou potrubím s hlavním tokem.

Technické údaje Vír I. Vír II.
Výška hráze nade dnem 66,2 m 11 m
Šířka v koruně hráze 9 m 1,4 m
Délka hráze 390 m 165 m
Zatopená plocha 223,6 ha 12,5 ha
Objem zásobního prostoru 56 193 000 m 3 290 000 m3
Nadm. výška dna u hráze 404,25 m n. m. 373,25 m n. m.
Hrázným na Vírské přehradě je pan Antonín Hájek.

Úpravna pitné vody Švařec

Dnes je úpravna Švařec druhým nejvýznamnějším zdrojem vody Brněnské vodárenské soustavy. Její význam ještě naroste po roce 2012, kdy je plánováno zrušení úpravny vody Brno-Pisárky.

Součástí vodohospodářského díla Vírská přehrada je úpravna vody ve Švařci.

Výstavba úpravny vody Švařec byla vyvolána potřebou zásobování obcí okresu Brno-venkov s nedostatkem vody a nekvalitní vodou z místních zdrojů. Jednalo se zejména o oblasti jižně od Brna – Želešice, Rajhrad, oblast „hořkých vod“ (Žatčany, Moutnice, Nesvačilka, Sokolnice, Těšany aj.) a dále o oblasti Tišnova, Rosic, Ivančic a Židlochovic.

Kvalita vody z úpravny vody ve Švařci

Zdrojem povrchové vody je údolní přehradní nádrž Vír I. Kvalita surové vody je ověřena 25-letým provozem stávající úpravny pro zásobování obcí v oblasti žďárského okresu. Přehradní nádrž má vyhlášena pásma hygienické ochrany, je zde zakázáno koupání a rybolov. Surová voda je málo mineralizovaná a měkká, s poměrně nízkým obsahem organických látek přírodního původu. Toxické stopové kovy a organické látky nebyly nalezeny v koncentracích významných z hygienického hlediska.

Na rozdíl od úpravny Brno-Pisárky, jejíž provoz tato nová úpravna nahrazuje, je zde výrazně sníženo riziko kontaminace surové vody ropnými látkami a jinými průmyslovými haváriemi. Úpravna vody Švařec dokáže vyrábět kvalitní pitnou vodu plně odpovídající všem kritériím stanoveným pro pitnou vodu.

Význam úpravny vody Švařec

V současné době je voda z úpravny Švařec dodávána do obce Koroužné – obecní části Švařec, do obcí Štěpánov nad Svratkou a Černvír, městyse Doubravník, do obcí Štěpánovice, Dolní Loučky, Újezd u Tišnova a Kaly. V omezené míře je voda přiváděna i do vodojemu Květnice pro Tišnov. Voda z úpravny Švařec je míchána ve vodojemu Čebín s větším dílem vody podzemní z Březové nad Svitavou. Takto smíchaná voda je pak dodávána do naprosté většiny Brněnské vodárenské soustavy, tj. především do Brna, Kuřimi, Modřic, ale i do dalších měst a obcí napojených na jižní větev VOV v trase Moravany-Rajhrad-Těšany. Seznam napojených měst a obcí se nadále rozrůstá.

Dnes je úpravna Švařec druhým nejvýznamnějším zdrojem vody Brněnské vodárenské soustavy. Její význam ještě naroste po roce 2012, kdy je plánováno zrušení úpravny vody Brno-Pisárky.

Další naše "vnitroklubové" akce.

ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin