Výlet Vír , Žalov (2009)

foto Vír , Žalov 2009


neděle, 18.1.2009
Odpolední nedělní výlet dvěma auty na „vyluftování a vyčištění hlavy“. Nejprve jsme navštívili obec Hodonín, kde je bokem u lesa rekreační středisko Žalov. Byl za války v roce 1942 – 1943 cikánský koncentrák, kde byly vezněny celé cikánské rodiny. Nepřežilo jich přes 200 z celkového počtu 1396. Po osvobození byl v táboře lazaret pro nemocné rudoarmějce a později sběrné středisko pro německé obyvatele, kteří pro svůj fyzický stav nemohli být zařazeni do odsunu Němců. Po roce 1948 se tady převychovávali nepřátelé komunismu.

Kousek od pomníku ještě Jirka vybral skrýš s „keškou“, udělal záznam v pořadí osmistýdevadesátý a pokračovali jsme na přehradu Vír.

Podívali jsme se na ledovou stěnu pro horolezce a pokračovali na přehradu, zlatý hřeb dnešního odpoledne. Přehrada je vypuštěná a byla by škoda to nevidět.
Sněhu bylo na silnici docela dost a auta si při výjezdu na hráz docela zahrabala. Zamykáme a vychutnáváme si nevšední pohled. Omrzlou venkovní stranu hráze, vyčnívající zbytky betonových staveb, které jsou jinak zatopeny vodou. Zamrzlá voda u hráze je hluboko pod náma a stejná hloubka je ještě pod vodou.
Udělali jsme si procházku k betonovým pilířům a vracíme se. Náhodou se dáváme do řeči s pánem, který nám prozrazuje, že vzadu v zátoce je tak málo vody, že jsou vidět torza zatopených domů. Sedáme, jedeme.
Přijeli jsme k malé vsi a hned jsme našli u břehu vyšlapanou cestu ve sněhu k vodě. Nacházíme patníky, kde asi vedla silnice, torzo rybníka, uřezané stromy, kolečko možná od trakaře, základy od stavení a zregulovaný potok. Zajímavý pohled po více jak padesáti létech od zatopení.
Začíná se stmívat a jedeme si ještě posedět do malé vesničky Hluboké do hospody „Pohádka“. Prostředí bylo pohádkové, jen čarodějnic vyselo po stěnách celkem 34. Kachlová kamna příjemně hřála, nad náma na trámu visel čumák z pilouna. Nikam nespěchali.
Kdo máte chuť, zajeďte se podívat, tak málo vody ve Víru možná zase dlouho nebude.

Ještě pár údajů o Vírské přehradě:
Vybudována v letech 1947 až 1957. Stavba si vynutila vystěhování 143 obyvatel z obce Chudobín a 105 občanů z části obce Korouhvice.
Uvedena do provozu byla v roce 1958. Slouží k zachycení povodní a jako zásobárna pitné vody. Koupání a rybolov jsou zakázány. Délka hráze 390m a její koruna je široká 9 metrů. Výška hráze 71m, výška hráze nade dnem je 66,2m. Uvnitř hráze jsou v několika úrovních umístěny 4 revizní chodby k měření vztlaků, průsaků a pohybů tělesa hráze. Spodní výpust nádrže tvoří dvě potrubí o průměru 1800mm. Po hrázi je vedena silnice z Víru do Dalečína. Přítok vody - Svratka, tok je dlouhý 114 km.

Historické fotografie stavby přehrady.

Další naše "vnitroklubové" akce.

ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin