KLADÍVKÁŘI

foto Kladívkáři 2005

Odpověď na četné dotazy „kdo to je“ anebo „co to je“.

Kladívkáři

Kde se vyskytují „kladívkáři“
Kladívkáři žijí v koloniích na okrese Blansko. Svoji základnu mají ve Sloupu v Mor.Krasu, do kterého jezdí na kolech převážně Moravským Krasem směrem od Blanska přes Skalní mlýn. Přes týden žijí odděleně ve svých norách, jen v neděli se houfují a ve skupinkách přejíždějí do Sloupu do hotelu Broušek. Plaší nejsou, spíše naopak, jsou hodně družní a někdy se párují. Pokud je chcete pozorovat, stačí si sednout opodál. Nikdy na vás nezaútočí, ale dráždí je, že si nesednete přímo k nim. Chtějí se přátelit a neustále komunikovat.
Zpočátku bývají upocení z rychlého přesunu, to bývá kolem půl šesté navečer, hned po příjezdu. Ihned ale osychají, hrabou se ve svých vacích a mění odstíny. Jsou hodně žraví, žízniví a hluční. Pijí rezavou tekutinu a často si u toho hledí do očí. Někteří mají oči vyvalené více, jiní méně, podle pokročilé hodiny. Neustále něco pojídají a navzdory své primitivnosti se často fotografují. Nebezpečně vypadají jejich kladiva která mají na stole, ale nepoužívají je. Na srazovišti zůstávají i když je jim zima.
Mají utkvělou představu že jim hrozí vyhynutí. Jejich instinkt jim neustále velí se s někým družit. Pokud na ně někdy narazíte, nebraňte se jim pokud se budou chtít zkamarádit, budou na vás hodní a laskaví.
Jejich rojení končívá nejdříve v osm večer, tma jim nevadí. Vracejí se většinou stejnou cestou. Cesta zpět bývá často rychlejší, soutěživější, kola někdy nedrží stopu a vyhazují jezdce. Po příjezdu do Blanska se u nich objevuje nutkavý pocit, založit ještě narychlo někde kolonii a zkoušejí to většinou „U Golema“ nebo ve městě na zahrádce u Adastu. Poté ztrácejí sílu, jejich počty řídnou a postupně mizejí. Přes týden nekomunikují a jsou zalezlí.

Jejich pomůcky a vybavení
Pohybují se na kolech, ve vacích mají kladiva a mají dokonce svoje průkazky. Jezdí za sebou i vedle sebe, rychlostí podle samiček (kladívenek). Navzájem se odměňují za každý nový přírůstek do kolonie. Vozí si v kapsách kovová a papírová čísla, která nechávají v hotelu a vyměňují je za rezavou vodu, topinky, žampiony a hranolky.
Když se vracejí z rojení, na všech blikají červená a bílá světýlka.

Kde je lze pozorovat
Srocují se každou neděli v pět hodin v Blansku u ředitelství ČKD. Startují 5-10min po páté. Projíždějí Moravským Krasem přes Skalní mlýn a kolem Punkevních jeskyní.
Na místě jsou nejdříve v 17,35hod, podle toho jak výkonné samičky v kladivopelotonu jedou, anebo jestli vůbec jedou. Návrat stejnou cestou je různý, někdy už v osm, nejpozdější zatím v půl jedné ráno.

ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin