Šmatyho padina (2011)

foto Šmatyho padina 2011


sobota, 13.8.2011, Kunštát

Babička říkávala, že „všude času ubude“ a tak se stalo, že i Petrovi na začátku naskočila pětka.

Velký den tohoto čerstvého padesátníka oficiálně odstartoval v sobotu, patnáctou hodinou odpolední. Citlivě zvolené místo bylo jako stvořené k lumpačení a někteří z nás toho dokonale využili.

Začali jsme zjemna, a to podáním ruky oslavencovi. Nesměle jsme se rozkoukávali, ďobali dobrůtky a vyptávali se kdo je ten, nebo tamten, když jsme někoho neznali.
Na takovou akci je důležité přijít včas a má to i svoje výhody. Je světlo, všichni mluví plynule a je jim rozumět, nechybí VIP dobroty, které se většinou sežerou nebo vypijí hned v prvním kole. Je příležitost si pokecat s přáteli, které jsme dlouho neviděli, dříve než se rozprchnou po okolí. Je možnost také nafotit pár obrázků, které se dají později prezentovat na veřejnosti a není na nich vidět, že máme "pírko".

Oslavy jsou od toho, abychom také pořádně zapařili a zařádili si. Toho jsme se už od začátku nebáli a i když byla noc ještě mladá, na place kolovala spousta přestárlých teenagerů a z tanečních kreací by si mohl vzít příklad kdejaký elegán.
Musím vyzdvihnout také práci diskjockeje, který začal nejprve vlažně. Chvíli nám scatovala Eva Pilarová, Grýnhorni zpívali jaký je to špičkový v lese a že se mají mít lidi rádi, strejčka Jonatána už jsem taky dlouho neslyšel, ale radši bych místo Jirky Korna slyšel kapelu Korn. Smiřoval jsem se s tím, že na konci oslavy se bude hrát vlajka a budu se kývat se zapalovačem, jak na fesťáku v Bojkovicích nebo v Plzni na Portě. Nic takového se ale nestalo. Ejsí dýsí definitivně vyplašili v okolí všechny vrabce, kteří vočumovali co se v areálu děje a začala ta pravá hudební šmakulóza. Leader všech tanečníků Pavel šel do půl těla, aby si tričko oblékl až v ranních hodinách. Muzika tak šlapala, že si začali podupávat i jinak studení loajálové, kteří později vtrhli také na parket a tancovali jak vo dušu. Byl jsem mezi nima. Každý jsme si našli děvče k tanci, v drtivé většině to byly naše manželky a ploužili jsme ploužáky.

Večer plynul, se zpožděním přišlo ještě pár lidí a myslím, že oslavenec si liboval. Ostatně měl to Petr s Věrkou dobře nachystaný.
Masisko nepřetržitě prskalo na rožni, zruční masaři pro nás ořezávali jeden kousek za druhým, stejky se kroutily a vůně z nich dráždila naše frňáky. Další peckou bylo napečené cukroví, které nám neustále nosila obsluha tohoto večera. Naším úkolem bylo pouze dobře se bavit a sníst vše co nám bude přineseno.
Další pěknou kapitolou bylo pivo a kořalka. Pivo ve skle studené, lahodné, do nás klouzalo a i nejedno děvče se nezdráhalo spláchnout krkovičku rezavým mokem. Aby si v bříšku všechno sedlo tak jak má, od toho tady byla slivovice, takže jsme se mnohokrát při záklonu podívali do hvězd.

Vše jednou končí. Přespolní odjížděli nejdříve a vytráceli se další. Už nebyla noc, ale podle hodin ráno. Sešlo se ale pár chytrých hlav, co měly pocit, že jsou nedotancovaní. Poroučeli jsme si u diskjockeje Jirky různé fajnůvky a řádili, jako kdyby bylo sedm večer. Míra skákal po stolech a vyvolával pocit, jako kdyby jezdíval na prázdniny k Tarzanovi. My ostatní jsme kolem něj prudce tancovali. Škubal jsem sebou jako patnáctiletý lunetik, který si doma před zrcadlem nacvičil pár pohybů, které zatím nikdo nedělá. Musím přiznat, překvapil jsem tím i sám sebe. Být to o 30 let dříve, asi bych na to nějakou "amazonku" chytil a možná bych z toho vybojoval i nějakou líbačku po cestě z čochu na vlak.

Trvalo to aspoň hodinu, než jsme si vystříleli všechny patrony a přišel na mě pocit, že i já bych měl na chvíli zavřít víka. Byly čtyři hodiny ráno a ulehám k manželce do auta. Pod náma v areálu je ale slyšet že někteří nemají dost a repráky chrčí, protože jsou zesíleny nadoraz. Usnutí mi trvalo asi dvě vteřiny.

Děkuji všem za nevšední zážitek a Petrovi, že patřím mezi jeho kamarády. Priba

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin