Kanalizace v roce 2005

foto Kanalizace 2005

Průběh a plány kanalizace v Ráječku
5.10.2005 - Obecní úřad
Schůzka zástupců obce s vedoucími výstavby kanalizace v Ráječku.


Předkládáme Vám útržkovitě informace zachycené na této schůzce.
Splácení tohoto projektu začně obec od roku 2008.
Poškozené komunikace bude uvádět firma do původního stavu a na opravy bude záruka. Akci provádí firma VHS Teplice.
Každý čtvrtek budou probíhat po obci kontrolní dny, kterých se mohou zúčastňovat zástupci obce.
Po obci pracuje celkem 7 skupin na různých místech. Celkem je to asi 120 pracovníků.
Po celém Ráječku se má udělat 380 přípojek.
Problematická lesní ulice, kde se narazilo na skálu se má řešit na jaře roku 2006.
Dojde-li po vybagrování k utržení nebo sesuvu zeminy až k domu, který je v blízkosti, bude se dělat znalecký posudek, pokud dojde k narušení nebo pokud toto nebezpečí bude hrozit.
Vozovky se budou znovu asfaltovat po ukončení bagrování a obec si může rozhodnout o kvalitě a síle tohoto asfaltu při zapravování. Asfalt se bude dávat podle síly původního, pokud bude v některých místech požadovat obec asfalt silnější, bude jej hradit z obecního rozpočtu.
Největší problémy s bagrováním byly zatím v ulici Svitavské, kde je v podloží tzv. tekutý písek a dochází k velikým sesuvům a prosakování vody. V některých místech tady práce pokračovaly rychlostí třeba jen 2 metry za den.
Záruka na komunikace se bude vztahovat až po předání díla.
Pokud je někdo přesvědčen, že se má kanalizace provádět i za benzinkou, musíme jej zklamat, v tomto projektu to zahrnuto není. Takže na jaře 2006 uvidíme za benzinkou ne bagry, ale kačeny na dočasném rybníce, který tam každé jaro vzniká.
Naše produkty z kanalizace se dosanou až do čističky na Starém Blansku, kde se chystá rozšíření na dvojnásobnou kapacitu. Čistička má být připravená v květnu 2006 a poté se bude rozhodovat kdy se bude Ráječko připojovat. Nejdříve to má být v červnu 2006.
Jakmile se bude dílo v Ráječku chýlit ke konci, budou občané vyzýváni, aby umožnili k určitému datu připojení na kanalizaci. V případě problémů lze toto nařídit i obecní vyhláškou.
Na novou kanalizaci se může napojit vše, kromě dešťové vody.
Po napojení na kanalizaci provede firma kontrolu a povolí, že se může výkop zahrnout. Vhodný materiál pro napojení je plast - plastová přechodka na kameninu.
Vše co jste právě přečetli není oficiální zápis ze schůzky, ale poznámky jednoho ze zastupitelů.

Článek který vydala obec v prosincovém zpravodaji

VÝSTAVBA KANALIZACE
Rozkopané ulice v současné době asi nejvíce trápí obyvatele naší obce . Vzhledem k výstavbě a rekonstrukci kanalizace jsou prováděny výkopové práce po celé obci. Bude položeno přibližně pět kilometrů potrubí. Nejhlouběji se kopalo v ulici Svitavské , hloubka výkopu u potoka byla 5,80 m. Kanalizace zde bude vedena pod korytem potoka Chrábek . V ulicích Boženy Němcové a Sokolské stěžuje výkopové práce skála. Ten samý problém nastal i v ulici Lesní.

Celkové náklady na rekonstrukci kanalizace se vyšplhají asi na 80 miliónů korun. Převážnou část potřebných financí tvoří dotace z Evropské unie a Fondu životního prostředí. Z obecního rozpočtu se investuje 20 miliónů korun. Ráječko je členem Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice. Právě svazek si na zbytek potřebných financí vezme úvěr. Z takto získaných peněz se bude financovat také v Boskovicích a v Blansku. Výstavba kanalizace v naší obce bude ukončena v roce 2007. Žádáme naše občany o trpělivost a shovívavost k problémům které přináší výstavba kanalizace v naší obci.

Vít Rajtšlégr - místostarosta

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin