Lenčák, Lenčov, Rusalka (2008)

foto Lenčák (2008)


Lenčák sice nepatří k naší obci Ráječko, ale každý obyvatel tento rybník zná a určitě jej navštívil. Voda z něj protéká přes Ráječko a kdysi před léty byl tento rybník hojně navštěvován a využíván ke koupání. Holé břehy bez porostů poskytovaly sluníčku dostatečný prostor pro ohřátí vody a velká návštěvnost této vody byla také proto, že v okolí nebylo moc příležitostí pro koupání.

Pamětníci tvrdí, že před padesáti léty a dříve, byl rybník „obležen“ rekreanty, kteří se tu koupali. Lenčák vznikl někdy kolem roku 1900. Stromy tehdy nebyly vzrostlé jako nyní a vodu více prohřívalo sluníčko.

V 19. století se využíval Lenčák k zavlažování skleníků s kaméliemi v rájeckém zámku. Voda z rybníka byla tehdy svedena dubovým potrubím. Nové, litinové potrubí do zámku bylo položeno v roce 1970 a je vedeno ve stejných místech jako původní dřevěné.

Rybník je součástí obce Kuničky a nad jeho přítokem stojí u silnice 4 stavení z nichž jedno je bývalý lovecký zámeček šlechtického rodu Salmů.

Oficiální název rybníku je „Rusalka“.
Zde jsou původní údaje, některé z nich již po opravě rybníka neplatí:
Výška hladiny 6 m. Přeliv nádrže je 16 m dlouhým betonovým skluzem. Hráz je z kamene a betonu a prochází skrze ní 20 m dlouhý propustek o průměru 0,3 m, kterým se rybník vypouští.
Ve kterém roce byl rybník zbudován se mi nepodařilo zatím zjistit.

Od roku 2008 najdete Lenčák ve zcela novém hávu. Břehy byly upraveny, naplavené bláto bylo vybagrováno, rozvezeno a rozhrnuto po okolních polích. Hráz byla nově zbudována a vybetonován nový přepad.

Při opravě rybníka byla voda v roce 2008 několik měsíců zcela vypuštěna a potok, který tudy protékal si hledal cestičku ve velikých nánosech bláta. Toto jemné blatíčko se postupně zplavovalo po proudu a dostalo se až do Ráječka. Voda tekla první týdny velice kalná a nedala se ani použít k zalévání zahrádky. Navíc nánosy bláta se usadily v potoce po celé obci a díky kvalitě tohoto materiálu rostla tráva a plevel daleko větší rychlostí. Smutným faktem bylo, že potok byl znečištěn těsně po tom, co byl po celé obci rekonstruován. V potoce byly obnoveny chybějící kameny a spáry v korytech byly nově „vyfukovány“ cementem.

Rybník slouží nyní také jako záchytná nádrž proti povodním, protože není zcela napuštěn a zbývá rezerva pro případný velký příval vody. Můžeme tak být o trochu klidnější před náhlým táním sněhu nebo před extrémním přívalem vody, který by mohl vzniknout v kopcích nad rybníkem, jak se stalo v roce 2003 http://www.scrajecko.cz/index.php?page=rajecko/povoden_rajecko.

Pokud jste neměli možnost Lenčák ještě navštívit, vřele doporučuji jednu odpolední procházku do těchto míst.

Vlastní li někdo fotografie staršího data, zašlete prosím zprávu adresu pribapriba@seznam.cz , abychom tak mohli doplnit galerii o historické obrázky.

Taktéž uvítáme jakékoliv doplnění informací, týkajících se Lenčáku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin