Povodně v Ráječku

foto povodeň 2003

Povodeň v Ráječku před 50 lety - opis z kroniky
Dne 31. srpna 1952 k večeru kolem 17. hodiny strhla se nad Ráječkem , Karolínem a Petrovicemi prudká bouře s průtrží mračen. Všechna voda hrnula se do Ráječka ze strání a zde nadelala mnoho škody. U řeky na polích stála kolik dní a plodiny brambory a řepy byly pod vodou. Vymlela cestu do Petrovic v délce 150 m až na steť, rovněž cesta do Karolína podemleta v délce 20 m ve vesnici naproti domu 187. Ve vesnici u mostu železobetonového poškozeno zábradlí a pilířové zdivo a zanesla potok náplavou do výše 50 cm. Koryto Chrábku na mnoha místech podemleto. Voda se u mostu vylila na cestu, sebrala tam navožený materiál z regulace potoka a valila se potokem z části neregulovaným a dále regulovaným, ten zanesla u č. 55 se vylila z části na cestu a tekla po ní k silnici ke Svobodovým č. 57 a odtud přes zahrady u č. 43 a 232 dále k řece. Jiná voda u č. 55 se vylila na druhou stranu a tekla dál přes pole k řece. Škoda na cestách odhadnuta na 200 000,- Kč. Občanům nadělala bouře také mnoho škody. Tak budova Koláčkové č. 187 zaplavena do výše 60 cm, poškozeno zdivo budovy a zeď u zahrádky. Voda vnikla na dvůr a hospodářské kuchyně a odplavila svršky jako boty, ponožky a poškodila vnitřní zařízení kuchyně. Odplavila 7 králíků a potravinové lístky. Odpadní kanál zanešen. V části vesnice zv. Pazderna Pernicovi č. 63 poškodila a zbořila chlívek, kůlnu, plot a podezdívku. Kouřilovi z č. 138 odplavila 1500 cihel a 9 cement. rour. Růžickovi 136 poškozen plot v délce 4m. Tichému Al. 146 odplavila příjezdný most a odplavila opěrnou zeď u zahrady 30 m délky. Most zničen Blažkovi 91, Buchtovi odplaveno 26 ryglů a 4 m3 dříví. Němcovi 45 odplavila 12 krovů a 3 m3 pařezu. Horálkovi 132 odnesla 30 ryglů a 1m3 desek. Martinkové 61 zničen železobetonový mostek. Kolářovi Boh. Odplaveno 12 m3 dříví a pařezů, Sloukovi 179 m3 dříví. Škaroupková 203 odplavila 3 m3 staveb. písku. Škoda odhadnuta na 95 000,-Kč. Škodu zjistila komise 1.9. z ONV a MNV.

Povodeň v Ráječku 26 května 2003
V odpoledních hodinách krátce po 14. hodině začalo v obci mírně pršet. Na severovýchodě od obce se stahují bouřkové mraky. Začíná mírná bouřka s deštěm, která kolem 15 hodiny ustává, ale stále je zataženo. Z mobilních zpráv se dovídáme, že v okolních obcích Žďár, Petrovice, Karolín, Doubravice, Holešín a Sloup vydatně prší a místy padají kroupy o velikosti 2 cm. V 15.40 volá občan Radim Bezděk, že ho upozornil p. Jindřich Havlíček, který má pod Karolínem chatu, že se pravděpodobně protrhla hráz rybníka Lenčáku a voda se valí Rájeckým potokem do obce. V 15.50 volá operační středisko Hasičského záchranného sboru Blansko, a vyhlašuje pro naši jednotku SDH poplach.V té době už se valí obcí voda a za 5 minut odjíždí naše zásahová jednotka do horní části obce zmapovat situaci. Ve Žlebě, v blízkosti potoka parkoval osobní vozidlo chatař pan Slouka Vlastimil z Blanska. Voda vozidlo smetla a valila je korytem potoka až k mostku na ulici B. Němcové, kde způsobilo zátaras. Zde vytvořila gejzír na obě strany ulice a nejvíce zatopila sklepní prostor RD manželu Horákových čp. 116 .Na druhé straně se valila Nám. 9. Května, kde vnikla do sklepních prostor několika domů až po čp. 52 Ant. Skotáka. Dále se valila po místní komunikaci přes Nám. 1. Máje až k okresní silnici. Zde nejvíce vnikla do sklepa a dvora hostince Černý Orel, zanesla propustek vedoucí pod silnicí a zatopila parkoviště firmy Celestica do výše 1 m. Přívalová vlna, která zasáhla naši obec byla způsobena nadměrným deštěm nad obcemi Žďár, Petrovice a Karolín, které leží severovýchodně od naší obce. Splavením hlíny a kamení z okolních svahů, polí a lesa voda vzedmula hladinu rybníka Lenčák až o 70 cm nad hranu hráze a v šířce 60 m vytvořila ničící přívalovou vlnu, která údolím Rájeckého potoka zasáhla naši obec. Vše co jí stálo v cestě smetala. Při odstraňování nánosu z potoka a odčerpávání vody zasahovala naše jednotka SDH, místní občané a hasičský záchranný sbor Blansko. Poskytnout pomoc přijely jednotky ze Spešova, Dolní Lhoty a Lipůvky.

Úvaha
To, že se zaklínilo auto pana Slouky o malý mostek hned na začátku obce, bylo vlastně štěstí v neštěstí. Voda se rozdělila a přes Ráječko protekla dvěma směry. Pokud by se toto nestalo, voda by se dostala z koryta pravděpodobně někde v prostorách školky a restaurace “Nová”. Tudy už se vlna valila zároveň s okrajem koryta a občas se vylila ze břehů. Došlo by pravděpodobně k zatopení sklepů restaurace “Nová”, spodní části řadovek a dále by se voda zřejmě přelila přes hlavní silnici a zatopila části ulic Nová a Svitavská.
Další štěstí v neštěstí bylo, že voda z průtrže, která byla v okolí Žďáru a Petrovic se rozdělila na dvě strany. Pokud by se všechna voda splavila jen na stranu k Ráječku, obec by vypadala po ničivé vlně asi úplně jinak.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin