Povodně v Ráječku v roce 2009

foto povodeň Ráječko květen 2009
foto povodeň Ráječko červenec 2009


video začátek bouřky.
video první voda z polí.
video z pole na zahradu a na silnici.
video zatopený areál SCR.
video řeka v Lovcově.
video přes kanály napříč celou silnicí voda přetekla.
video přímou cestou do potoka.
video bláto na silnici.
video začátek červencové bouřky.
video první vlna opět od Karolína.
video polomy u ranče.

18.5.2009 14.7.2009 15.7.2009

Příroda opět ukázala svoji sílu a ať chceme nebo nechceme. Slovo povodeň se v Ráječku skloňuje stále více.

Tahle květnová, roku 2009 byla trochu zvláštní, dá se říct s nadsázkou „dětská“. Někteří z druhého konce Ráječka o ní ani nevěděli a někteří se o ní dozvídáte právě teď, na těchto stránkách. Jsou ale i ti smutnější, kteří právě tuto povodeň nikdy nezapomenou.

Bylo 18.května 2009, půl druhé odpoledne. Sem tam zahřmělo a bylo dusno, jak to před bouřkami bývá. Trochu bouřilo směrem nad Černou Horu, kde byly vidět mraky a ty se k nám také blížily. Nic ale nenasvědčovalo tomu, že by se mělo dít něco mimořádného. V lesích nad Spešovem nad Jedlí se dokonce mraky roztrhaly a zdálo se že bude klid.

Opak byl pravdou. Začalo to silnými poryvy větru, potom spadlo pár velikých kapek. Chvíli klid a pak začalo pravé peklo. Pršelo v celé obci, ale popisuji hlavně horní část Ráječka.
Začal tak silný déšť a kroupy, že voda tekla přes okraje ryn, které byly buď ucpané kroupami velikosti hrášku a nebo okapy nezvládaly tak velký příval vody. Vše bylo doprovázeno velikých rachotem padající vody. (video)

Byl to teprve začátek. Silnice se měnily ve velikou řeku, po které tekla zatím čistá, dešťová voda. Nikdo netušil, že největší příval vody právě padá nad obcí, v místech zvané Hlinky. Jsou to dvě veliká pole, hornější z nich bylo oseté trávou a na spodnějším poli byl zasetý hrášek, který začal teprve růst. Právě v těchto místech spadly největší přívaly vody. Následující hodiny a dny bylo zjištěno, že v okolí Ráječka spadlo krup jen nepatrné množství. Mezi Šamotkou, Spešovem a Ráječkem ležely kroupy a zaplňovaly příkopy. O kousek dále, v Blansku pouze lehce zapršelo.
Voda začala ztékat z polí. (video)

Po deseti minutách deště se začaly dít věci. Na Ráječko se hrnula voda z polí na Hlinkách a voda se rozdělila na tři směry. První příval vody tekl do ulice Lesní a zkalil potok Chrábek. Prostřední příval vody klouzal po polích a ztékal do jednoho místa. V nejnižším bodě se přehoupl plotem přes mezku a tekl ze stráně na pozemek rodiny Konečných. (video)

Mohutný proud ze stráně měl šířku asi 10 metrů. Našel si cestu přes dvůr, část se dostala do domu a kolem garáže vytekl na ulici Boženy Němcové.
V tomto domě byly napáchány největší škody a na odstraňování následků se podílel hasičský sbor Ráječka a profesionálové z Blanska. Nejhrubší úklidové práce, především odstraňování nánosů bláta trvaly ten den do 19 hodin, další den přišli dobrovolníci z řad hasičů a později už zbýval tento hořký úděl jen na majitele domu.
Třetí směr a také největší proud byla přívalová vlna, která se nahromadila na polích nad Slavíčkovou zahradou a sklouzla do zmole, která vyústila do potoka, který teče od Lenčova. Pro pamětníky bude přesnější, když napíšeme, že voda z polí se vlila do potoka v místech u „Chcíplé zahrádky“. Veliká vlna se hrnula k Ráječku, zaplavila nově zbudovaný mostek v areálu Sport Clubu, převalila se přes něj a pokračovala do obce. (video)
Tady nebyly vážnější problémy, složitější to bylo až na konci obce, před vyústěním potoka do řeky. Vzhledem k nově budovanému mostu pro novou silnici směrem k Rájci se voda nevešla do provizorní odtokové roury a vytvořil se velký rybník. Tady k vážnějším škodám také nedošlo.

Další lokalitou, kde voda řádila je Lovcov, kde je nová zástavba rodinných domů. Voda se zplavila z polí okolo hájovny na Horničkách a protekla údolím až do Ráječka. ady se napojila na nově zbudovanou silnici, po které dotekla až do koryta potoka. (video)
Kopírovala silnici v nově zbudované ulici. (video)
Nakonec se bláto, písek a vše co stálo v cestě ocitlo v potoce. (video)


Nutno podotknout že celou tuto spoušť způsobil pouze čtvrthodinový déšť, který se zastavil nad jedním z ráječkovských polí. Určitě vás zamrazí při pomyšlení, že by tento déšť mohl trvat hodinu, jako je to v jiných koutech naší republiky.
Tahle průtrž po sobě zanechala pouze jeden vytopený dům a bláto na silnici. (video)

Další větší bouře byla 14.7.2009, žádné vážnější škody, pouze se ucpala v potoce průtoková roura těsně před vtokem do řeky a došlo k zatopení okolí "psejčkárny". Začátek průtrže s krupobitím vypadal takto. (video)
Následovala první vlna z polí. (video)

Poslední bouře v tomto roce byla 15.7.2009
Voda opět spadla hlavně na polích nad Ráječkem, což způsobilo přívalovou vlnu. Také došlo k polomům poblíž "ranče", kde popadala spousta stromů a obyvatelé celý následující den prořezávali cestu, aby se dostali autem do obce. (video)

Úvahy, které nemusíte brát vážně:
Štěstím v neštěstí bylo, že déšť trval pouze čtvrthodinu. Pokud by to bylo byť jen o polovinu déle, netroufám si domyslet následky, protože vody by bylo jednou tolik a milosrdná by k nám asi tolik nebyla. Je to další poučení, že když si příroda něco zamane, jsme proti ní bezmocní. Může to být mohutný déšť přímo nad Ráječkem, anebo daleko nebezpečnější přívalová vlna z údolí Chrábek, nebo od Karolína a Kuniček. Voda teče z kopce a Ráječko jí bude z těchto směrů stát vždy v cestě.

Povodní se určitě do budoucna nezbavíme. Znepokojující je na tom také to, že je nebudeme vidět pouze v televizi z různých částí republiky nebo světa, ale že si je již poněkolikáté prožíváme na vlastní kůži.

Další podobné odkazy:
Povodeň v Ráječku srpen 1952 a květen 2003

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin