VOLBY V OBCI RÁJEČKO - ROK 2002

Strany a sdružení ve volbách 2002:

Obec Ráječko
Sdružení společenských aktivit Ráječko
Komunistická strana Čech a Moravy
Vaše volba
Česká strana sociálně demokratická

Kdo s kým:

Obec Ráječko
1.Josef Tesař, 2.Vladimír Kutil, 3.Jiří Kolář, 4.Radmila Malinová, 5.Světla Havlíčková, 6.Jiří Neoral, 7.Jan Kligl, 8.Jaroslava Musilová, 9.Jan Neckař, 10.Josef Fojt, 11.Jiří Pokorný, 12.Zbyněk Ševčík, 13.Aleš Žabka, 14.Radka Pešková, 15.Ing.Zdeněk Štěrbáček

Sdružení společenských aktivit Ráječko
1.Zdeněk Přibyl, 2.Karel Stloukal, 3.Ing.Jiří Podloučka, 4.Alois Polák, 5.Pavel Slezáček, 6.Miloš Růžička, 7.Martin Fritz, 8.Čestmír Zouhar, 9.Zdeněk Nečas, 10.Martin Bartoš, 11.Jan Kopecký, 12. Jaroslav Tomášek, 13.Ivo Kůrka, 14.Vítězslav Břoušek, 15.Jan Plavec

Komunistická strana Čech a Moravy
1.Jaroslav Klimeš, 2.Helena Menšíková, 3.Miloslav Měšťan, 4.RSDr.Josef Pešán, 5.Marie Králová, 6.Milan Růžička, 7.Zdeněk Menšík, 8.Ludmila Slezáčková, 9.Helena Měšťanová, 10.Libor Škrabal, 11.Marie Šenková, 12.Bohumil Škrabal, 13.Ing.Ladislav Nečas, 14.Miroslav Wutka, 15.Jaroslav Matal

Vaše volba
1.Eva Juračková, 2.RNDr.Pavel Henek, 3.Jan Hrnčíř, 4.Josef Kuběna, 5.Helena Musilová, 6.Mgr.Jana Plisková, 7.Jiří Škaroupka, 8.Miriam Capoušková, 9.Mgr.Ivo Grim, 10.Gabriela Hrušková, 11.Jaroslav Pernica, 12.Jana Hrnčířová, 13.Zdeněk Habrovanský, 14.Jiří Odehnal, 15.Gabriela Henková

Česká strana sociálně demokratická
1.Vít Rajtšlégr, 2.Mgr.Jana Adamová, 3.Kateřina Martinková, 4.Ing.Arnošt Buš, 5.Mojmír Hrachovina, 6.Lubomír Zapletal, 7.Arnošt Buš, 8.Jana Vejplachová, 9.Jaroslav Kopecký, 10.Michal Wutka, 11.Jana Dzapková, 12.Pavel Liška, 13.Jan Sehnal, 14.Miloslava Pokorná, 15.Marie Hulleová

Kdo dostal největší počet hlasů ve volbách 2002:
HAVLÍČKOVÁ SvětlaObec Ráječko235 hlasů
KLIMEŠ Jaroslav Komunistická str.Čech a Moravy 213 hlasů
PŘIBYL Zdeněk Sdruž.společ.aktivit Ráječko 205 hlasů
FOJT Josef Obec Ráječko 198 hlasů
TESAŘ Josef Obec Ráječko 192 hlasů
MALINOVÁ Radmila Obec Ráječko 186 hlasů
ZAPLETAL Lubomír Česká str.sociálně demokrat. 184 hlasů
MENŠÍKOVÁ Helena Komunistická str.Čech a Moravy 169 hlasů
MĚŠŤAN Miloslav Komunistická str.Čech a Moravy 159 hlasů
JURAČKOVÁ Eva Vaše volba 158 hlasů
ADAMOVÁ Jana Česká str.sociálně demokrat. 154 hlasů
GRIM Ivo Vaše volba 149 hlasů
RAJTŠLÉGR Vít Česká str.sociálně demokrat. 146 hlasů
RŮŽIČKA Miloš Sdruž.společ.aktivit Ráječko 138 hlasů
PEŠÁN Josef Komunistická str.Čech a Moravy 116 hlasů

Obecní zastupitelstvo v roce 2002-2006:

Starosta: Josef Tesař
Místostarosta: Vít Rajtšlégr

Členové:
Mgr. Jana Adamová
Josef Fojt
Mgr. Ivo Grim
Vladimír Kutil
Eva Juračková
Jaroslav Klimeš
Radmila Malinová
Helena Menšíková
Miloslav Měšťan
RSDr. Josef Pešán
Zdeněk Přibyl
Miloš Růžička
Lubomír Zapletal

Rada obce:
Josef Tesař
Vít Rajtšlégr
Mgr.Ivo Grim
Josef Fojt
Lubomír Zapletal

Finanční výbor:
předseda: Helena Menšíková
Mgr.Jana Adamová
Jan Hrnčíř

Kontrolní výbor:
předseda: Eva Juračková
Zdeněk Přibyl
Miroslav Měšťan

Komise veřejného pořádku:
předseda: Jaroslav Klimeš
Miloslav Měšťan
Miloš Růžička
RSDr. Josef Pešán
Jaroslav Fritz

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin