247.248. Budišov a Budišov – Klementice (okres Třebíč) 28.2.2015 (1679)(0687)


Rozhodli jsme se věnovat celou sobotu hledání smírčích křížů a kamenů. V deset startujeme do 87 km vzdáleného Třebíče, kde na nás čeká náš kamarád Emanuel Nožička, který je stejně "postižený" hledáním křížů jako my, jen o několik řádů výše.
Eman se totiž zabývá bádáním v Třebíči a jeho okolí. A nejsou to jen smírčí kříže, ale i další zajímavosti, které popisuje ve dvou svých knihách. Společně s dalšími čtyřmi kamarády dávali několik roků dohromady informace a obě knihy jsou velice povedené.
Scházíme se před jeho domem a hned vyjíždíme k prvnímu kamenu. Kromě křížů nám také ukázal kolomaznou mísu, kterou dopátral z archívů a dohledal na kraji jednoho z lesů.

1. kámen
(Úryvek z knihy Památné kameny a pověsti na třebíčsku)
Rozměry: výška 122 cm x šířka 45 cm x síla (hloubka) 23 cm
Velký žulový kámen s pozitivním reliéfem dvojramenného kříže na klínové noze. Zadní strana je neopracovaná. Pochází asi ze 16. století. Je umístěn na jižní straně hřbitova u kostela v Budišově. Tento kámen původně stál u polní cesty z Rohů do Budišova v katastru obce Hodov. Ke kostelu ho dal přemístit pan farář Slabý, protože při úpravách a scelování polí hrozilo jeho zničení.

Jak říkají lidé, v místě, kde byl na památku asi v 16. století postaven památný kámen, se kdysi, za doby Velké Moravy, zastavili soluňští věrozvěstové, bratři Cyril a Metoděj a občerstvili se. Přišli r. 863 na žádost velkomoravského knížete Rastislava se snahou vytvořit samostatnou nezávislou církev, organizaci na bavorském episkopátu, a tak posílit Velkomoravskou říši.


2. kámen
(Úryvek z knihy Památné kameny a pověsti na třebíčsku)
Rozměry: 90x55x30 cm
Žulový opracovaný kvádr s vyčnívajícím reliéfem. Kámen stojí při modře značené turistické stezce z Budišova do Oslavy v katastru obce Klementice. Je asi 300 m za lokalitou „U Křížku“. V kameni je vytesán netypický, zvláštní patriarchální kříž.

K tomuto místu se váže pověst, že asi v polovině 18. století šel touto stezkou řezník, který koupil býka a vedl jej na provaze do Budišova. Býk se ale rozzuřil a na tomto místě řezníka udupal.
Ještě se traduje druhá varianta. V ní se hovoří, že řezník byl zabit jiným mužem, právě kvůli býkovi, kterého vedl.

V roce 1977 byl kámen „přemístěn“ na dvůr jednoho Čechorakušana a po výzvě Policie ČR byl smírčí kámen vrácen na svoje původní místo.

Po dalších asi 200 merech v lokalitě „Trojúhelník“ je v zemi nevelký kámen, na kterém je vytesán v rámečku letopočet 1938. Jako projev protestu proti mnichovské zradě vytesal zednický mistr pan Holubář z Klementic do tohoto kamenedatum 30.9.1938. Když se o tom později v době německé okupace dozvěděl majitel budišovského panství baron JUDr.Richard Baratta – Dragono, přikázal odsekat měsíc a den v tomto datu. I tak však kolemjdoucím pocestným připomínal kámen s číslem 1938 začátek poroby Československa. Kámen byl dříve obehnán plaňkovým plotem ve tvaru trojúhelníku.ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin