178.179. Crhov 6.10.2013 (okres Blansko)


Je neděle, začátek října a na cyklistiku díky inverzi a deseti stupňům nad nulou nás to moc neláká. Volíme výlet „jednohubku“, sedáme do auta a popojíždíme pár desítek kilometrů do obce Crhov.
První kříž (kopie nebo spíše náhrada) je přímo napravo u silnice směr Olešnice na nepřehledném místě, tak jen na chvíli zastavujeme, dvě fotky a rychle pryč, než nás něco srazí.
V obci hledáme kapličku, kde je druhý, originální křížový kámen, který sem byl přestěhován v roce 2002 právě od silnice a je vsazen do zdi kapličky.

Informace z internetových stránek: http://www.smircikrize.cz/krize/krize.htm Na svém původním stanovišti byl kámen hojně navštěvován místními lidmi, kteří mu přikládali velký význam. Nosili k němu květiny, zvláště na svátek svatého Cyrila a Metoděje. Nakonec však bylo rozhodnuto kámen přemístit na náves a uchránit jej tak před možným odcizením. Krátce po této události postihla obec nebývalá povodeň. Náves byla zničena, silnice podemlety a odplaveny. Kámen zůstal povodní nedotčen. Několik týdnů po této lokální povodni přišla stoletá voda do Čech. Místní usedlící tyto události připisují křížovému kameni.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Téměř zahrnutý plochý kámen s nízkým reliéfem řeckého kříže. V lidovém podání je spojován s cyrilometodějskou tradicí.
Rozměry: 40x30 cm.
Nachází se v silničním příkopu cesty do obce Olešnice.

ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin