342. 343. 344. Dolní Žandov (okres Cheb) 9.10.2017 (0604, 0965,0919)Trávíme víkend na druhé straně republiky, ve městě Aš, kde je již 34. setkání Společnosti pro výzkum kamenných křížů.
Oproti většině účastníků jsme začátečníci a na této akci jsme teprve potřetí. Po sobotních přednáškách a krátkém putování po okolních křížích je tady neděle a tudíž den návratu. Cestou se zastavujeme v obci Dolní Žandov. Jsou tady tři kříže.

U kostela to bylo snadné, jsou tady dva kusy, ale třetí u kapličky jsme nemohli najít. Podle informací které byly dostupné to mělo být poblíž u staré kapličky, ale prošmejdili jsme okolí a nic. Ptali se domorodců, ale také nic, až jeden nakonec zabral. Nasměroval nás, ale nějak se nám to nezdálo. Jeli jsme mimo obec a už se blížila obec další (Úbočí) a pořád nic. Bylo to ale správně. Kaplička už není polorozbořená, ale opravená a u ní stojí třetí žandovský kříž. Fotíme a vyrážíme k domovu.

Kříž u kostela (0604)
Oba byly schovány za dřevěným stánkem, který bude časem odstraněn.

Údaje archív Aš
Záznam z 11.11.1989
Kříž je zazděn v opěrné zdi naproti zahradě čp.79 v obci. Od roku 1990 leží u kostela.
Původně umístěn na cestě ze Žandova do Úbočí v blízkosti bílých božích muk. Po roce 1940 přemístěn.

Mezi Horním Žandovem a Vysokou byly ještě tři kříže, ale nebyly nalezeny. Podle pověsti byli na této cestě zavražděni tři pocestní. O křížích je poslední zmínka v roce 1940 (Dreyhausen).

Kříž u kapličky (0965)
Rozměry: výška 97 cm, šířka 55 cm, tloušťka 19 cm.
Na přední straně je letopočet 1694 a nápis, na zadní straně pouze nápis.
Kříž stával kdysi stával vpravo od křižovatky k Manskému dvoru a Milíkovu (Kynšperku). V roce 1933 o něm byla poslední zmínka od Šrámka, později je již nenalezený. Nalezen byl až 9.2.2002 na druhé straně silnice vlevo od křižovatky.
Přemístěn byl 10.2.2002 na pravou stranu do cípu lesa na pomezí lesa a louky.

Kříži se říká Cikánský. V nápise je zmíněn Hans Weiss, kočovný cikán, který zde měl být vyhladovělý a zesláblý zaživa pochován vlastními lidmi. Kříž měl dodatečně usmířit tento hrůzný konec života. Dodnes je na zadní straně kříže patrný nápis, že na Weisse vzpomínají jeho žena a syn. Existují i další verze, například o tragickém střetu dvou kočovných cikánských skupin, nebo o připomínce tzv. maďarského moru.
(Jedna z poznámek v archívu zní: "Kříž byl postaven na místě, kde cikáni zabili a snědli nemohoucího starce." Stál u zaniklé obce Ždírnice, u odbočky staré cesty ze Ždírnice do Kynšperka. Cesta byla zrušena při zcelování pozemků.)

Kříž byl týden po objevení a vztyčení (9.2.2002) ukraden.
Nalezen byl Policií v jednom starožitnictví.
Nyní je postaven v Dolním Žandově.


9.2.2002 Fotografie pořídil pan Pavel Rund9.2.2002 Fotografie pořídil pan Pavel Rund
Kříž byl týden po objevení a vztyčení zcizen.
Nalezen byl Policií v jednom starožitnictví, poté přesunut ke kostelu.


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017


rok 2017
ZPĚT na hlavní stránku.
     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin