156. Hrušovany (okres Brno – venkov) 29.12.2012


Po roce navštěvujeme opět Hrušovany. Před rokem to byl neúspěch, tentokrát jsme se poctivě připravili a v noci u vína podrobně nastudovali mapu. Nápovědu nám poslal kamarád Jirka Mareček, jeden z největších „keškařů“ našeho kraje. Ke kříži se totiž v této době stahují keškaři a řeší z tohoto místa hlavolam, ze kterého počítají souřadnice. Proto jsme věděli přibližné místo. I tak to nebylo jednoduché, ale pořád lepší než loni. To jsme běhali po pískovcových lomech a nic.
Tentokrát jsme místo netrefili napoprvé, ale poradili nám místní a mezi vinohrady jsme se konečně propletli k cíli.
Stojí v lokalitě Brlohy na pozemku 1322/2. Kolem jsou soukromé vinice, pole a pískovna.
Na http://www.hrusovanyubrna.cz/o-obci/smirci-kriz se lze dočíst velmi precizně zpracované informace: Smírčí kříž z roku 1595 původně stával u někdejší cesty z Hrušovan do Pohořelic, která musela ustoupit těžbě písku. Jedná se o přechodný typ mezi smírčím křížem a smírčím kamenem, registrovaný jako nemovitá kulturní památka č. 0719. Patrně je má upomínat smrt slezského rytíře. Nese německý nápis HANS REWBAW R. VON TAEMITZ AM ABEND S. MAT THE ANNO DNI MDXCV (R. jako ritter), což je v češtině Hans Rewbaw rytíř z TAEMITZ večer na sv. Matěje léta páně 1595.

Co se vše Hansi Rewbawu v sobotu 24.2.1595 doopravdy stalo, není bohužel uvedeno ani žádným dokumentem podloženo. Přichýlíme-li se k teorii, že se jedná o Taemitz ve Slezsku, mohly by to být Tomice. Jsou dvoje. Tomice u Wadowic a Tomice u Głogówku, okres Prudnik. Na Prudnicku žili téměř samí Němci, tudíž pravděpodobněji zní ty prudnické Tomice. Tomice u Wadowic však vlastnilo několik Janů. Pak si vyberte. Vše je ovšem jen naší úvahou, pročež pravdu se zřejmě nikdy nedozvíme.
Komu postavili náhrobní kámen v roce 1595 v trati zvané Brlohy, není známo. Mohl to být velitel vojenské skupiny ze Slezska. V době, kdy vzrůstaly útoky a nájezdy Turků, Tatarů a Uhrů na naše území a naši lidé nebyli schopni ubránit hranice, najímali tehdejší vládcové na Moravě vycvičené vojenské skupiny ze Slezska jako žoldnéře, kteří byli umísťováni na tehdejších hranicích a měli za úkol bránit hranice proti loupeživým nájezdům nepřítele na Moravu. Velitel některé žoldnéřské skupiny, podle vyrytého jména na kameni – Rytíř Hans REWBAW z TAEMITZ mohl být při některém střetnutí s Turky na hranicích raněn, nebo onemocněl a jeho vojáci ho dopravovali domů do Slezska. U Hrušovan ale skonal. Že to byl významný člověk, svědčí to, že při těžbě písku nebyly v okolí náhrobku nalezeny žádné pozůstatky mrtvého. Jeho družina asi nebožtíka dopravila domů. Rodina nechala poté na místě smrti postavit náhrobek s nápisem. Toto jsou pouze dohady, jak vysvětlit původ náhrobku. Při těžbě písku byl kámen přemístěn mimo pískovnu.
Před mnoha lety se snažili hrušovanští občané L.Rotter a L.Uminský vyluštit nápis na kameni. Německý nápis zněl: HANS REWBAV R. VON TAEMITZ AM ABEND S. MAT THE ANNO DNI MDXCV
Český překlad: HANS REWBAV R. (rytíř) z TAEMITZ VEČER NA SV: MATĚJE (24.února) LÉTA PÁNĚ 1595 Smírčí kříž je evidován v centrálním registru jihomoravského kraje, okresu Brno – venkov: Číslo: 1857
Popis: přechodný typ mezi křížem a křížovým kamenem s latinským křížem a šestiřádkovým nápisem. V nemovitých kulturních památkách je smírčí kříž evidován pod číslem 0719.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Křížový kámen ve tvaru stély s pozitivním reliéfem latinského kříže. Na něm šestiřádkový nápis: HANS REWBAW.R VON FAE MITZAMBEN …MAT ..THE..ANNO DNI MDXCV. V regionální literatuře se uvádí legenda, že se jedná o náhrobek důstojníka Rudolfa II.,což by odpovídalo dataci kamene.
Rozměry: 85x52x25 cm.
Kámen vyl v minulosti několikrát přemístěn v souvislosti s těžbou písku. Dnes stojí asi 30 m od pískovny, asi 1 km na jihozápad od vesnice na parcele č.1322/2.
ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin