32.33.34. Jihlava (okres Jihlava) 20.6.2009Jihlavu navštěvujeme při cestě z Vranovské přehrady, kde jsme si byli zavzpomínat na dětské prázdninové dovolenky. V Jihlavě zrovna probíhala na náměstí každoroční akce „setkání hornických měst“, tak jsme měli možnost shlédnout i koncert Anny K a také vystoupení Marie Rotrové.

1. kříž
Na informacích jsme si nechali vysvětlit kudy do muzea, kde byl první z křížů. Z důvodu rekonstrukce muzea jsme jej i s místním personálem chvíli hledali, ale nakonec na jednom z nádvoří objevili. Sice byl kámen postaven vzhůru nohama, ale hlavně že tam byl.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Obdélníková deska s pravidelným reliéfem latinského kříže, který je u paty rozšířen. V pravém dolním poli jsou vyryty soukenické nůžky.
Rozměry: 140x70x32 cm.
Křížový kámen je uložen na dvoře muzea Vysočiny v Jihlavě. Jeho původní stanoviště není známo. Na místo byl přenesen z původního muzea, které bylo v místě dnešní průmyslové školy strojní, kde byl deponován bez bližšího označení.

2. kříž
K dalšímu se vydávíme ulicí Znojemskou, hledáme a nacházíme celkem rychle. Sice na druhé straně silnice než jsme podle nápovědy předpokládali, ale bez větších problémů.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Nahoře zakulacený a na pravé straně poškozený kámen. Na něm reliéf latinského kříže. Pod rameny je vlevo obrys kladiva a vpravo sekery bez násady.
Rozměry: 120x65 cm.
Křížový kámen je vhodně umístěn v mělkém výklenku podezdívkyvily čp. 33 v bývalé Malinovské ulici. Původně stával v hlubokém zářezu znojemské silnice nedaleko hostince Trübwasser.

3. kříž
Největší oříšek byl třetí a poslední objev. Na informacích nám řekli, že se ke kříži nedostaneme, protože stojí ve vojenském prostoru a ten je nepřístupný. Nedalo mi to a vydávám se na průzkum, který se vyplatil. Trochu jsem si procvičil vyskakování na betonové ploty a nahlížení do polorozpadlých vojenských budov a nádvoří, ale nakonec tohoto nebylo třeba. Objekt č.3 byl v trávě u silnice. Stavím trojnožku na silnici, nastavuji samospoušť a zaznamenávám příštím generacím.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Opracovaný kámen s reliéfem latinského kříže. Na kůlu hrotem dolů lovecký tesák. Na břevnu letopočet 1556.
Rozměry: 102x50x15 cm.
Stojí v Kosovské ulici pod strážní věží vojenského objektu.

ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin