Lačnov

1. Lačnov 8.8.2008 (okres Svitavy)
Náhodný průjezd na kole kolem tohoto kříže zřejmě nastartoval moji zvědavost a touhu poznat podrobněji historii těchto památek. Spatřen byl při cestě do letního tábora na návštěvu mladší dcery. Nedalo mi to a vrátili jsme se kvůli fotografii. Později jsem tuto fotku dohledal a zařadil ji jako historicky první setkání se smírčími kříži.

Masivní latinský kříž se zaoblenými rameny. Na odvrácené straně v hlavě a pod rameny magický důlek. Stojí na konci Lačnova při pravé straně cesty k Opatovu, asi 100 m od domu čp. 87.
(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)

***

Jedna z mála historických památek , které se nachází v Moravském Lačnově, je "Lačnovský smírčí kříž". Nachází se na severním okraji obce při cestě do Opatovce. Kříž je hrubého tvaru a není signován žádným nápisem ani letopočtem. O původu kříže existují různé pověsti a dohady. Rozšířená verze , že kříž pochází z dob příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, není pravdivá. Kříže tohoto typu se v Čechách a na Moravě začaly objevovat zhruba od 13.-14. století. Stavěly se v místech, kde byl spáchán nějaký hrdelní zločin, jako akt usmíření. Jediná přesnější informace k tomuto kříži je popsána v kronice Moravského Lačnova od bývalých, německy mluvících občanů, kteří žili v Moravském Lačnově do roku 1946, ( Marianne Heinz - Göpingen )

V zápisu svitavské farní knihy z r. 1618 je psáno:
"Na konci Moravského Lačnova , v hluboké cestě proti Kitzingu (německý název Českého Lačnova), byl k smrti ubit od dvou lačnovských pacholků syn sedláka Josefa Hainische z Hradce nad Svitavou ".

V posledních desítkách let měl tento kříž poněkud pohnutý osud. Tak v 60. letech 20. století byl kříž buldozerem při odhrnování sněhu přelomen a 20 roků leželo jeho torzo v příkopě. Znovu byl kříž postaven na původním místě v roce 1982, místo zlomu je vidět. Ale ani poté nenašel kříž svůj klid, o čemž svědčí pravé rameno kříže, které bylo poškozeno při odhrnování sněhu v zimě r. 1999. Současná poloha kříže trvá od března 2002. Lze jen doufat, že kříž na svém místě bude stát i v dalších staletích, možná jako připomínka něčeho, co se kdysi stalo, nebo jen jako důvod k zamyšlení. Ani to není málo.
A celé toto povídání je umístěno u zmíněného kříže a nabádá okolojdoucí , aby se zamysleli .
Zdroj

Lačnov (2008)


Lačnov (2008)
foto z března 2002


ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin