139.140. Moravská Třebová (okres Svitavy) 23.7.2012


Hledáme kříže při cestě na cyklistickou dovolenou v Orlických horách. Nejprve jsme vyhledali místní část Sušice, ale to bylo tak asi všechno. Nakonec po delším hledání popojíždění autem a hledáme sochu Jana Nepomuckého, jako orientačního bodu. Volíme dotaz na místního obyvatele. Trefa byla parádní. Narazili jsme na pána, který stál před domem. Zajímavé pro nás bylo už to, že v zahradě stál veliký zlomený kříž. Když jsme se dotázali na smírčí kříže, skočil domů pro podrobnou mapu obce a cestu nám vysvětlil. Podle popisu, kde máme hledat, nám ušetřil nejméně hodinu pátrání.
Dáváme se do řeči a dovídáme se, že jeho koníčkem je historie. Kříž na zahradě jsou boží muka, která zachránil z navážky za obcí a i po zahradě je vidět spousta pískovcových desek, hraničních kamenů a různých úlomků. Loučíme se, děkujeme a jedeme podle jeho návodů.

První kříž.
Je v zahradě, kde je i socha Jana Nepomuckého. Sami bychom to nenašli, ani kříž ani socha není přes stromy vidět. Jestli jej budete hledat, orientační bod je na hlavní silnici, u které je bývalá škola. Naproti škole přejděte most a napravo stojí stavení a v zahradě je kříž. Fotíme přes plot, dovnitř do zahrady se neodvažujeme, protože jsme se na nikoho nedozvonili.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Nezvykle vysoký kříž s nikou v hlavě. Na levém rameni má datum 1765 a písmena LI.
Rozměry: 203x89x36 cm.
Stojí v zahradě statku v místní části Sušice poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého.

Druhý kříž.
Nacházíme jej cestou zpět, když přecházíme silnici a nalevo kolem školy jdeme kousek do kopce. Tady jsou v řadové zástavbě tři domy a u nich je kříž.
Oba kříže na sebe kdysi viděly, vytesány byly kvůli souboji dvou mužů o jednu ženu. Hornější je více zdobený a patří neprávem usmrcenému muži.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Pískovcový klínový kříž. Na přední straně zručně vysekaný reliéf Ukřižování s kartuší a nápisem INRI. Nad ním latinkou ANO 1776 (s obrácenou šestkou). U nohou Krista německý nápis: IST HIR BEGRABEN DOROHTEA WINKLERIN UND ANNA FREUTZTIN. Na odvrácené straně je nedokončený reliéf stejného motivu. Původně prý byl postaven na paměť dvou bratrů , kteří se vzájemně zabili, později slouží jako náhrobek dvou žen zemřelých na mor (Czerny 1895).
Rozměry: 177x60x22 cm.
Je postaven v místní části Sušice u čp. 110.

ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin