106.107.108.109.110.111.112.113.114. Pelhřimov (okres Pelhřimov) 19.2.2011


Pelhřimov jsme navštívili cestou autem ze Šumavy, kde jsem na Kvilně, nejchladnějším místě v republice vyzvedával svoji manželku.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Oválný kámen s reliéfem latinského kříže. Na obou stranách proveden reliéf do výšky 3 cm, případně 1 cm.
Rozměry: 85x38x16 cm.
Je postaven u vchodu do kaple P.M.Bolestné společně s dalšími objekty.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Žulový křížový kámen s reliéfem latinského kříže na trojúhelné podstavě.
Rozměry: 94x50x19 cm.
Při výstavbě komunikací v letech 1890 až 1896 byl převezen a postaven s dalšími křížovými kameny před kaplí P.M.Bolestné.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Deska, jejíž ústřední motiv tvoří křížový kříž, je doplněna pod levým ramenem vyrytým erbem Římanských s přilbou, klenotem a fafrnochy. Pod pravým ramenem kopí. Po okraji desky obíhá nápis v gotické minuskule, který je vpravo zdvojený. Podle sdělení (Procházka 1995) se ještě v roce 1903 z tectu četlo …ZAHYNUL PROSTE ZAN PANA BOHA.
Rozměry: 70x88x21 cm.
Na počátku 20. století byl postaven k ambitu kaple P.M.Bolestné. Předtím stál u hřbitovní zdi.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Křížový kámen, který má uprostřed plochy křížkový kříž, nad ním znak se dvěma zkříženými šipkami, údajně erb Tlusků z Vokova. Pravá polovina kamene a prostor pod břevnem je vyplněn devíti řádky textu v gotické minuskule.
Rozměry: 113x70x23 cm.
K ostatním křížovým kamenům byl přivezen z Božejova a postaven ke vchodu do kaple P.M.Bolestné.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Poškozený plochý kámen s reliéfem jetelového kříže. Přední strana je popsána osmi řádky zlomkovitě čitelného textu v gotické minuskule, který pokračuje i přes břevno kříže.
Rozměry: 107x65x18 cm.
Stojí společně s dalšími křížovými kameny v ambitu kostela P.M.Bolestné, kam byl převezen roku 1896 od cesty do Vlásenice.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Křížový kámen s reliéfem jetelového kříže. Pod břevnem vyryta soukenická střela a soukenické paličky. Nahoře v gotické minuskule nápis sděluje: …1538 TUTO ZABIT LUKESCH SOUKENIK.
Rozmery: 120x57x13 cm.
Stojí v ambitu společně s dalšími objekty.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Poškozený plochý kámen, svislá stěna orámovaná obvodovým nápisem, nese na sobě poškozený reliéfkřížkového kříže a čtyři řádky textu v gotické minuskule. Nad křížem vyryt v ležaté poloze erb s helmicí a fafrnochy obsahující dva zkřížené meče.
Rozměry: 145x80x25 cm.
Je umístěn rovněž v ambitu u kostela P.M.Bolestné společně s ostatními kameny.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Po obvodě poškozená kamenná deska. Na přední straně nesymetricky umístěn křížový kříž. Ve větším poli pod pravým břevnem sedm řádků gotické minuskuly, vlevo v menším poli zahloubená ostrev.
Rozměry: 105x60 cm.
Stojí v ambitu u kostela P.M.Bolestné společně s ostatními kameny.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Řecký kříž v opěrné zdi. Bez sondy nejde zjistit, jedná-li se o zazděný kamenný kříž, nebo o obraz vyrytý na maltě.
Rozměry: 46x46 cm.
Je na jižním okraji města u kaple P.M.Bolestné.ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin