48.49.50. Telč (okres) 22.8.2009
První a druhý kříž.
Hledám v zámeckém parku a nakonec dva objevil přímo u sebe. Požádal jsem o fotku kolemjdoucího pána, nechápal, proč se chci nechat fotit v dešti u nějakých dvou šutrů, ale souhlasil.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Žulový, nahoře zakulacený plochý kámen s reliéfně provedeným latinským křížem. Pod levým ramenem obrys meče, vpravo předmět, který J.F.Svoboda (1937) vykládal jako vařečku. Jako reakce na tento symbol vznikla pověst o zastřeleném vařečkáři.
Rozměry: 84x49x17 cm.
Popisovaný křížový kámen je kopie, kterou nechal zhotovit majitel panství dr.A. Podstatský namísto sešlých originálů, které stály při silnici do Vanůvek. Později byly přeneseny do zámeckého parku.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Nahoře zakulacená deska s pozitivním reliéfem řeckého kříže. Plocha pod ním byla popsána dnes již nečitelným textem.
Rozměry: 89x50x12 cm.
Stojí vedle křížového kamene, se kterým sdílel stejný osud.

Třetí kříž.
Další kříž měl být zazděný v budově domu na ul.Čs armády, ale ani na informacích nevěděli, kde by se měl nacházet. Nakonec vše vzdávám a vracím se k autu. Říkám si ale, že scházím historickou částí a že by tady mohl někde být. Najednou se podívám a metr ode mě ve zdi byl tento kříž. Neskutečná náhoda. Nechal jsem se vyfotit od kolemjdoucích a k autu to bylo jen 100 metrů. Telč byl ten den „mokrý“, po celou dobu hledání lilo jako z konve.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Malá pískovcová deska. V rámečku zasazen tlapatý kříž s iniciálami I E a letopočtem 1696.
Rozměry: 51x36 cm.
Je zasazen ve zdi domu č.123/5 v ulici Čsl.armády.


ZPĚT na hlavní stránku.

     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin