240. Višnáry (okres Svitavy) (1855) 22.2.2015


Nedělní výlet plánujeme strávit hledáním smírčích křížů. V deset sedáme do auta, trocha benzínu do nádrže a uháníme z Blanska přes Svitavy a Litomyšl. Zastavujeme v obci Višňáry. Hledáme dům čp.7 ale nedaří se. Neví to ani lidé z podobného čísla. Zkoušíme projíždět ulice autem a daří se. Zvoníme u domu, ale nikdo tam není. I u dalšího domu je „mrtvo“. Takže volíme osobní průzkum okolí. Po chvíli kříž nalézáme, ale je v soukromé zahradě, nebo háječku. Nedá se nic dělat, v domech nikdo není, tak si dovolujeme vstoupit zřejmě na soukromý pozemek. Nic zlého ale neděláme, pár fotek do alba a odjíždíme.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
Latinský kříž s částečně odhaleným soklem a levým ramenem uraženým. Na lícní stěně má letopočet 1706 a fragment nápisu.
Rozměry: 98x52x12 cm.
Stojí mimo hlavní cestu v rohu svažité zahrady rekreační chalupy čp.7 skryt ve skupině jehličnanů.

Úryvek z kroniky, kde je kříž zmiňován:
Starou středověkou rychtu na Kavčině č.41 drželi po roce 1530 Duštové, pocházeli snad z Čisté (tehdy Litrbachy), pak ji roku 1679 koupil Matěj Fikejz z Tisové ze starého rodu, který tam žil už za krále Jiřího z poděbrad před r.1470. Předkové přišli snad z Německa za krále Přemysla Otakara po roce 1260. Příjmení Fikejz se dávalo tehdy kovářům. Bylo to rok před selským povstáním, které bylo na různých místech v Čechách - na jednom místě např. vojáci kyrisníci posekali 31 vzbouřených sedláků, kdežto u nás byli asi jen 4 pokutováni usmrcením. Byl to Lukáš Pokosta, mlynář, kterému potom r.1914 - nedlouho před mobilizací k 1. svět. válce v červenci - postavili v Dolním Újezdě pomník od sochaře Štursy. Dal k povstání poslední povel, ale hlavním rebelantem byl také popravený Matěj Abraham, který se narodil v Korašicích, kam přišel jeho děd r.1574 a otec koupil statek, který po něm převzal bratr Václav, ale toho r.1644 "zamordovali soldáti" a Matěj měl po něm hospodařit, ale asi na to nestačil, statek v ceně 400 kop grošů prodal a koupil za 220 kop Zdražilův grunt v Lubné, ale i ten později prodal a koupil za 130 kop od vojáků vypálený statek v Poříčí, kde byl potom nějaký čas rychtářem. Když dříve nějaký rytíř podobně "upadal", říkali o něm, že "přišel z koně na psa". Je mi divné, že mu sedláci důvěřovali...
Matěj Fikejz koupil sice starou rychtu, ale hned se nestal rychtářem, tím byl Jakub Doucha, chalupník z Kaužiny, teprve po jeho smrti se stal Matěj rychtářem, ale dlouho jím nebyl. Asi roku 1700 v červenci byl zákeřně zastřelen cestou do města nebo zpět od nějakého čeledína , který se snad mstil za to, že byl odveden na vojnu. Při staré cestě ve Višňárech byl pak na tom místě postaven tak zvaný "smírčí kříž" z jednoho kamene vytesaný s nápisem. Ležel však dlouho svalený v trávě a nápis se vydrolil. Podobný kříž stával u řeky v Lukách, kudy se v zimě r. 1604 vracel z města vraclavský rychtář a jiný vozka mu nechtěl vyhnout asi ve sněhu, měli čagany (sekerky) a začali se bít, raněný rychtář cestou zemřel.
Podobné příhody se stávaly na cestách a proto těm křížům říkalo také "cyrilometodějské", že snad byly postaveny na paměť věrozvěstů. Vědělo se také, že v Čechách bylo asi 14 starých kostelů, zasvěcených sv. Klimentu, jehož kosti nalezl sv. Cyril na Krymu, první byl právě v Litomyšli, zbořený asi r.1440, a vědělo se už tehdy, že jej založili tito sv. bratři ačkoliv nevíme, zdali do Čech přišli, ale asi k nám poslali svoje žáky. Kdybychom přijali tu myšlenku, že onen první kostelík v Litomyšli založen byl už za života sv. Metoděje, který zemřel r.885, pak by i náš kostel mohl být založen v téže době, neboť nezakládali jen kostely sv. Klimenta, ale také kostely P. Marie a sv. apoštolů. Záznamy se však nezachovaly a tak ani nevíme, komu byla zasvěcena stará kaple kruhového půdorysu o průměru asi 560 cm, zvaná rotunda. Podobné se stavěly už v době sv. Metoděje. Snad byla zasvěcena sv. Michalu. To bylo asi i křestní jméno sv. Metoděje, toto jméno dostal až v klášteře. Naše rotunda byla v dobrém stavu, ale pro její velké stáří neměli pochopení a tak ji asi r.1834-5 zbořili. V Makově byla nejdříve také rotunda sv. Víta, jejím vzorem asi byl původní kostel sv. Víta postavený na Hradčanech svatým Václavem. Zůstal z ní kus zdiva za hlavním oltářem a k tomu byla asi roku ...... tady úryvek z kroniky končí.


Fotografie z ašského archívu - rok neznámý.


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015


Rok 2015
ZPĚT na hlavní stránku.
     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin