233. Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod) 26.10.2014 (číslo kamene 0341)


Spíme v osadě Yukon na Vysočině, kam jsme si na pár dnů udělali výlet. Budíček v půl deváté, vydatná snídaně a vyrážíme. Míjíme Přibyslav a auto brzdí v Havlíčkově Brodu. Bylo obtížné se dostat na náměstí, silnice je uzavřena, jdeme pěšky. Smírčák na náměstí u domu čp.82 jsme ale nenašli, byl přemístěn do muzea.
Kličkujeme autem po městě, abysme se dostali k mostu přes Sázavu. Tady už jsme úspěšní a druhý kámen nalézáme. Most je nově restaurován a smírčí kámen nepřišel k újmě. Je hned vedle mostu na důstojném místě.

(Úryvek z knihy Kamenné kříže Čech a Moravy)
V půli přeražený křížový kámen s odlomeným okrajem. Na něm reliéf kříže a sekery, na které je malý křížek. Nahoře a nad rameny zbytky gotického nápisu. V místě je nazýván Hnátův kámen.
Rozměry: 120x46x17 cm.
Je opřen o mostní zábradlá nad Sázavou.

Fritz - 66.
U velkého Sázavského mostu v Německém Brodu stojí kámen, jehož to přední plocha jest hladce otesána a na pět polí rozdělena. Nejhořejší z nich leží napříč přes celou šíři kamene a zaujímá asi čtvrtinu celé plochy. Prostředkem tohoto pole táhne se řádek asi desíti písmen latinské lapidářce poněkud podobných, avšak tolik porušených, že jen literu O poznati lze. Ostatní čtverhranný prostor kamene na přední ploše jest křížem na čtyry pole rozdělen. Kříž sám jest latinský s rameny nad plochu poloválcovitě vypuklými, jen nepatrně na končinách šířenými. Nad pravým ramenem stojí litera frakturní M s malým kolečkem. Nad levým s jakýmsi XM přívěšky. Na pravém dolním poli jest umístěna trojhranná širočina na čepeli proražena dírou a s toporem dolů ukazující. Levé dolní pole jest prázdno.

Kámen č. 4 (6705) je zasazen ve vnější straně zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Na kameni je reliéf tlapatého kříže.
Pravděpodobně se jedná o náhrobník.
Rozměry: výška 176 cm, šířka 92 cm, tloušťka ? cm.


foto 5.7.2001 Frant. Svoboda


foto 5.7.2001 Frant. Svoboda


foto 26.2.2002 Mirosl. Dvořák


foto rok 2009 není smírčí kámen, patří do ostatních památek


foto rok 2009 není smírčí kámen, patří do ostatních památek


foto rok 2009


foto rok 2009


foto rok 2009


foto 2009


foto 2009

ZPĚT na hlavní stránku.
     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin