289. Hůrka (Libá) (okres Cheb) 1.10.2016 (0934)


Víkend trávíme v Aši, kde se každoročně schází Společnost pro výzkum kamenných křížů. Jsme tady historicky podruhé a plno lidí teprve poznáváme.
V pátek byla klasická návštěva archívu v Ašském muzeu, kde je evidováno vše, co se podařilo dohledat o křížích a pak jsme si poseděli s kamarády, co se sjeli z celé republiky. Bývají to dva pěkné večery, kde se rozhodně nebavíme o fotbale, ani o politice.
V sobotu byly od desáté hodiny přednášky a potom využíváme možnosti, nafotit nějaké kříže v okolí, protože na druhou stranu republiky se asi zase dlouho nedostaneme.
Startujeme auto a s našimi kamarády Mirkem a Františkem, a až do setmění objíždíme nejbližší kříže.

Jeden z nich je na náměstí v obci Hůrka.
Stával na okraji lesíka, severně od obce Hůrka. Kříž byl nalezen 2.11.1994 ležící, zvednut a opřen o strom. V roce 2015 byl přemístěn do obce Libá.

K tomuto kříži se váže zápis v okresním archívu v Chebu ze dne 4.5.1495:
„Jiří Zedtwitz z Libé zabil Hanse Roglera z Hazlova a smírem mu bylo uloženo zaplatit 30 guldenů a postavit kamenný kříž.“

rok 2016


rok 2016


rok 2016


rok 2016


rok 2016


rok 2016


rok 2016


rok 2016


rok 2016


rok 2016

ZPĚT na hlavní stránku.
     scrajecko(c)2004
     Webhosting by www.s2ep.cz
webmaster | admin